90 graders T-rör med sotlucka

Produktbeskrivning

Ett T-rör används som första enhet som "vänder" skorstensröret uppåt. Kan även användas för toppanslutna kaminer, då horisontellt. I botten finns normalt en sotlucka för enkel sotning och tömning av sot. Enheten kan även användas som inspektionssektion och sotluckan sätts då i T:ets "ben" (som på bilden). 

I de fall skorstenen vinklar mer än 45 grader rekommenderas att T-röret sätts i sidoförskjutningen för att underlätta sotning.

PDF: Mått på BIOMODUL 90 graders-T med sotlucka
t r r 2t r r 2
t r r 2
OBS! Bilden visar hur sotluckan sitter vid leverans. Vid installation sätts den i botten.