Skorstensrör 165 mm

Produktbeskrivning

Ett rakt rör för montering i höjd- eller sidled.

Det kortaste raka skorstensröret i systemet. Bygglängden är ca 100 mm, vilket tillsammans med övriga moduler gör det möjligt att längdanpassa Din skorsten tämligen exakt!
165 r r165 r r
165 r r