Stabilt väggfäste

Produktbeskrivning

Stabila väggfästet består av två vinklar samt en ring som sätts runt skorstensröret. Vinklarna är reglerbara så att de kan ställas in för olika avstånd av rör mot vägg. Ringen är sedan fästad i vinklarna så att ringen kan lutas, men normalt används väggfästet bara för att bära upp vikten av en rak skorsten. Vid längre skorstenar och skorstenar med grövre dimension kan flera fästen behövas.

Det cirkulära fästet för skorstensröret är skjutbart.
stabila v ggh llarestabila v ggh llare
stabila v ggh llare