Isolerad startadapter

Beskrivning

En del kaminer har ett rör som sticker upp/ut. Det är då vanligt att man inleder sin skorsten med en isolerad startadapter. Ibland får man istället börja med en oisolerad del för att komma "upp" eller "ur" eldstaden.
Startadaptern skruvas fast på kamin-/pannstosen eller det rör som förlänger kamin-/pann stosen. Ett sådant rör kan vara en skarv eller ett oisolerat rör. 

Det är en nackdel att börja med ett längre rör eftersom det då kan vara svårt att täta inifrån. Tänk på att det som kan bli tätt i en början inte alltid fortsätter att vara tätt när anslutningar görs som det inte är tänkt. Låt inte bli anslutningsadaptern bara för att spara in!

En anslutningsadapter är några mm större än den nominella diametern. Se till att få på anslutningsadaptern helt så det inte bildas en springa där den skruvas fast.