Inför köp av stålskorsten

Att tänka på

Det finns mängder med saker att tänka på inför Ditt köp av skorsten! Nedan några av de viktigaste:
 • Vilken dimension krävs?
 • Erbjuds ett komplett skorstenssystem?
 • Hur enkelt är det att montera?
 • Vad blir priset för hela skorstenssystemet?
 • Är skorstenen CE-märkt och i sådana fall för vad?
  • Minsta avstånd till brännbart som skorstenen klarar?
  • Rostfritt syrafast innerrör eller bara rostfritt?
  • Isoleringskvalitet?
 • Hur stora hål måste jag ta upp i genomföringar?
 • Hur lång är funktionsgarantin?
 • Behöver kommunen en bygganmälan?

Bygganmälan

Normalt sett kräver kommunen en bygganmälan vid installation av ny skorsten. Blanketter för ansökan finns oftast på kommunens hemsida. I det fall skorstenen dras på utsidan av fasaden kan kommunen komma att kräva ett bygglov. Vid osäkerhet, tala med kommunens byggnadsnämnd.

Efter startbesked från kommunen och genomförd installation sker normalt en besiktning, vilket ofta utförs av en sotare. Besiktningsmannen kontrollerar att installationen är utförd i enlighet med vad som angivits i bygganmälan, att lagar uppfylls och att anvisningar följts.

Kom ihåg att det därefter alltid är kommunen - och inte någon annan part - som är ansvarig för att leverera ett slutbesked efter installation.

Placering av eldstad och skorsten

Med BIOMODUL stålskorsten har Du en stor flexibilitet i var Du kan placera din eldstad. Det är dock fortfarande viktigt att fundera ordentligt kring placeringen av eldstaden (om den går att påverka) samt dragningen av skorstenen.

Om eldstaden står längs med en yttervägg kan det enklaste många gånger vara att dra skorstenen utomhus, längs med fasaden. I de flesta fall är det  enklare att uppfylla höjdkraven om utomhusmontaget görs på kortsidan av huset.

Beakta också takstolar, bärande reglar och så vidare om skorstenen dras invändigt, upp genom bjälklag och/eller yttertak. BIOMODUL kan sidoförskjutas - men kom ihåg att räkna på hur mycket en förskjutning bygger i sida och höjd, så att det inte blir några utrymmesproblem. Tänk också på att en sidoförskjutning kan kräva extra stabilisering i form av väggfästen.

Slutligen, om Du går igenom ett mellanbjälklag upp till en övre våning, mät ordentligt så att Du är säker på att skorstenen hamnar på ett lämpligt ställe genom hela huset.