Vindklämma

Produktbeskrivning

Fästes runt röret och spänns med vajrar eller stag. Stabilisering av detta slag kan vara särskilt lämpligt vid skorstenar som går högt över taktäckningen utan annan stabilisering. Räkna med att skorstenen bör stagas om den överstiger 1,5 meter ovan tak.
vindkl mmavindkl mma
vindkl mma