Regelfäste

Produktbeskrivning

Den tvådelade ringen som sätts runt skorstensröret är ledad runt vinklarna så att vinklarna t.ex. kan sättas fast i råsponten på det lutande yttertaket. Regelfästet får i detta fall då plats under konan på en taktäckplåt och skorsten får ett bra stöd så högt upp som möjligt innan den går ut i det fria.

Regelfästet kan även användas inne på en vind där det behöver ske stagning på vägen upp mot yttertak.
regelf steregelf ste
regelf ste