Teleskopiskt genomföringsskydd

Produktbeskrivning

Genomföringsskyddet är till för att ytterligare skydda en brännbar genomföring vid användande av 30 mm isolerade rör. Det bygger ut med 20 mm keramisk isolering, vilket gör att man ihop med skorstensrören får motsvarande 50 mm högkvalitativ isolering i genomföringen.

Skyddet är teleskopiskt och kan anpassas mellan 210-370 mm. Vid behov av kortare avstånd kan röret klippas. Vid tjockare genomföringar kan två skydd användas på varandra.

Med genomföringsskyddet får man extra säkerhet där det behövs - i genomföringen - utan att behöva gå med tjocka rör i synliga, ventilerade utrymmen.
frila ggningfrila ggning
frila ggning